KONTAKT

Tvrtka: GRANIS d.o.o

Adresa: Graberje 27/A 42000 Varaždin

OIB:46532500248

Ž.R: HR9824020061100810136

Kontakt osoba:

Dražen Pizek

tel: 042/313-278

mob: 099/737-9442

E-mail: info@granis.hrGRANIS d.o.o. - poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

Upravljanje i održavanje zgrada (stambenih i stambeno-poslovnih objekata) danas je vrlo važno  zbog zadržavanja i uvećanja vrijednosti nekretnine i poboljšanja kvalitete stanovanja.
Tvrtka Granis d.o.o. predstavlja se na ovim stranicama kako bi Vas što bolje informirala o upravljanju i održavanju zgrada. 
Naša tvrtka osnovana je prvenstveno radi organiziranja povoljnijeg, modernijeg i uspješnijeg načina upravljanja i održavanja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada.      Temeljem čl. 375. i čl. 384. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima suvlasnici su dužni zaključiti u pisanom obliku međuvlasnički ugovor kojim uređuju uzajamne odnose u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine.

      Temeljem čl. 378. Zakona, suvlasnici su dužni poslove upravljanja nekretninom povjeriti upravitelju u skladu s ugovorom kojega s tim upraviteljem sklapaju. Upravitelj može biti fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje tih poslova. Upravitelj upravlja nekretninom u ime i za račun suvlasnika u granicama ovlasti utvrđenih ugovorom, te raspolaže sredstvima zajedničke pričuve.


 

Example pic