KONTAKT

Tvrtka: GRANIS d.o.o

Adresa: Graberje 27/A 42000 Varaždin

OIB:46532500248

Ž.R: HR9824020061100810136

Kontakt osoba:

Dražen Pizek

tel: 042/313-278

mob: 099/737-9442

E-mail: info@granis.hr


    O nama…  • Tvrtka Granis d.o.o. osnovana je 2010. godine s ciljem pružanja što kvalitetnije usluge upravljanja i održavanja stambenih objekata na regionalnom području.

  U program radova uvrštavamo radove koji proizlaze iz zakonskih odredbi, odluka, propisa i uredbi kao što su čišćenje i kontrola dimnjaka, ispitivanje vatrogasnih aparata, gromobranskih instalacija, deratizacija i dezinsekcija, servis dizala osiguranje zgrade i drugo te ostale želje suvlasnika preko ovlaštenog predstavnika suvlasnika.
Najvažnije za zgradu, hitne intervencije u trenu organiziramo u suradnji sa stručnim ljudima  (u mogućnosti smo organizirati i veće radove na vodovodnom i kanalizacijskom sustavu) za  izvedbu svih vrsta instalacija kao i keramičarske i zidarske radove koji su potrebni stambenoj zgradi.
Izvan djelatnosti hitnih intervencija ( npr. popravci krovova ili fasada ) prikupljamo ponude te u dogovoru sa predstavnikom suvlasnika organiziramo potrebne radove. Naknada upravitelju za obavljanje poslova definirana je Ugovorom. Po želji predstavnik suvlasnika dobiva izvještaj o prihodu i rashodu financijskih sredstava sa posebnog računa stambene zgrade otvorenog u Erste Banci d.d., te  izvještaj o plaćanju suvlasnika. Napominjemo, žiro račun je jedinstven za cijelu zgradu, no knjigovodstvo se može voditi po ulazima.
Kako bismo Vam približili našu ponudu, želimo Vam istaknuti bitne prednosti koje nudimo suvlasnicima stambenih zgrada :

  • Otvaranje zasebnog računa zgrade u poslovnoj banci
  •  Provođenje godišnjeg plana u skladu sa Vašim željama i fleksibilnošću sa naše strane.
  • Ako ste nezadovoljni našim radom moguće je raskinuti ugovor.
  •  Za sve pravne i knjigovodstvene probleme Vaše zgrade brinemo mi. Mjesečno ili po dogovoru od naše strane zgrada dobiva izvještaj o plaćanju suvlasnika te stanje na računu, suvlasnici koji ne plaćaju svoje obveze se redovito utužuju u dogovoru s predstavnikom suvlasnika.
  • Nudimo i usluge čišćenja zajedničkih dijelova stambene zgrade po povoljnoj cijeni. Čišćenje zajedničkih dijelova ne naplaćujemo po ugovoru o djelu u kojem je porez na takve honorare veći i od 100%, već štedimo novac iz Vaše pričuve imajući ugovore sa tvrtkama za čišćenje. Prihvaćamo i Vaše sugestije za čišćenje stambene zgrade sa ciljem za što kvalitetnijim pružanjem usluge.
  • Imamo kontakte sa ekipama koje su opskrbljene sa kompletnom opremom za izvršenje hitnih intervencija (dugogodišnjim iskustvom došli smo do spoznaje da je upravo to najbitniji faktor za održavanje stambenih zgrada) te sa kvalitetom i sigurnošću pokrivamo svaku intervenciju. Spremni smo na Vaš eventualni zahtjev preuzeti obrtnike s kojima ste prije surađivali, da i dalje brinu o pojedinim problemima Vaše zgrade ukoliko ste bili zadovoljni pružanjem njihove usluge.

Godišnji, odnosno višegodišnji program održavanja sadrži planirane troškove za:
- obvezne radove
- hitne popravke
- male popravke
- nužne popravke
- izvanredno održavanje
- pogonske troškove i
- troškove osiguranja zgrade

Ukoliko se odlučite za sklapanje Ugovora sa našom tvrtkom rado ćemo organizirati upravljanje i održavanje Vaše zgrade.
Nadam se da smo vam približili poslovanje naše tvrtke.
Sa poštovanjem,


Direktor:

Dražen Pizek ing. građ.


Example pic