Sredstva zajedničke pričuve koriste se za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade u graditeljskom i funkcionalnom stanju i to:
- ličenje i bojanje na zajedničkim dijelovima zgrade (zidovi, stropovi, vanjska i unutarnja stolarija),
- ličenje bravarije, radijatora, drugih grijaćih tijela i drugih odgovarajućih elemenata na zajedničkim
   dijelovima zgrade,
- premazivanje dimnjaka,
- zamjena pokrova
- keramičarski i drugi radovi na završnim oblogama podova i zidova na zajedničkim dijelovima
   zgrade,
- zamjena podnih obloga i premazivanje podova na zajedničkim dijelovima zgrade,
- popravak pročelja,
- zamjena i popravak stolarije na zajedničkim dijelovima zgrade  uključujući i elemente zaštite od
   vanjskih utjecaja (kapci, žaluzine, grilje i sl.),
- popravak pokrova i ravnog krova,
- održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja na zajedničkim dijelovima zgrade (zamjena žarulja,
   prekidača, utičnica, zvonca, svjetiljki, internog govornog uređaja i sl.) kao i održavanje vanjske
   rasvjete koja pripada zgradi,
- zamjena i popravak brava i drugih elemenata na zajedničkim dijelovima zgrade,
- održavanje nasada, staza, opreme i drugih elemenata na zemljištu koji pripadaju zgradi (ograde,
  sprave za igru djece, okviri za čišćenje tepiha, klupe i sl.),
- redoviti servisi na zajedničkim uređajima za grijanje i pripremu tople vode (kotlovnica i toplinska
   podstanica i dr.),
- redoviti servisi dizala,
- redoviti servisi protupožarne instalacije i protupožarnih aparata na zajedničkim dijelovima zgrade,
- redoviti servisi agregata za rasvjetu, hidroforskih postrojenja i prelivnih stanica za otpadnu vodu i
   pumpnih stanica za vodu,
- redoviti servisi na zajedničkim antenskim uređajima, uređajima za prijam televizijskog programa
   uključujući i uređaje za kabelsku i satelitsku TV,
- redoviti servisi ostalih zajedničkih aparata i uređaja u zgradi prema naputku proizvođača,
- popravci na zajedničkim instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike, plina i dr.
- čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala (dimnjačarske usluge),
- dezinsekcija i deratizacija zajedničkih prostora zgrade i posebnih dijelova zgrade kada se obavlja u
   cijeloj zgradi u cilju trajnog otklanjanja štetočina i gamadi,
- čišćenje kanala za smeće,
- čišćenje septičkih jama,
- čišćenje zajedničkih odvodnih rešetaka, vodovodnih grla i oluka.
 

Example pic